Jag erbjuder föreläsningar, workshops och kortare kurser för medarbetare i människovårdande yrken. För att skapa fördjupad förståelse och varaktiga resultat blandas föreläsningar med kreativa reflektionsövningar. Upplägget anpassas utifrån behovet i er organisation / företag.

Teman som ofta efterfrågas är:

  • Självkännedom och empatisk förmåga
  • Bemötande
  • Skapa sig en hållbar yrkesroll med självomsorg
  • Kreativa metoder i social omsorg och socialt arbete