Vill du få hjälp att komma vidare i livet? Skulle du vilja göra en förändring i ditt liv, dina relationer eller din livssituation? Eller behöver du prata med någon för att klara av livet här och nu?

Tillsammans undersöker vi hur aktuella problem eller livsfrågor hänger ihop med nuet och samspelar med tidigare relationer och erfarenheter i livet. Jag värnar om en god relation i en lugn och trygg miljö.

Jag tar emot för kortare eller längre psykoterapi och kontakt. Utifrån psykodynamisk grund undersöker vi hur tidigare och nuvarande upplevelser påverkar hur du känner att livet gestaltar sig. Genom psykoterapi kan du få hjälp att hitta verktyg och sätt att förändra din livssituation, må bättre och få en känsla av ökad livskvalitet. Samtal kan också vara ett sätt att tydliggöra vad du vill och hur du kan uppnå dina mål. Kanske vill du hitta en bättre balans i livet?

Terapin inleds med ett bedömningssamtal där vi tillsammans gör upp en målsättning med den psykoterapeutiska behandlingen. Det här inledande samtalet är också en möjlighet för dig att avgöra om du tror att jag som person känns som rätt psykoterapeut för dig. Man kan gå i psykoterapi lång tid eller kort tid, allt från ett enda samtal till väldigt många. Ett fåtal samtal leder ofta till stor förändring. Det kan också finnas goda skäl att ha en längre psykoterapeutisk behandlingskontakt.

Läs gärna mer om psykoterapi på Vårdguiden:
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-Rad/Behandlingar/Psykoterapi/