För att behandla personuppgifter krävs det att behandlingen är nödvändig enligt rättslig grund. Sådana situationer sker när jag ska skriva ett avtal med dig, när någon ska fullgöra en rättslig förpliktelse och vid intresse om du lämnat ditt samtycka till just den behandlingen.

För att kunna erbjuda mina tjänster behöver jag behandla dina personuppgifter. Jag vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter och värnar om att skydda din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur jag samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har.
Här kan läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) på Datainspektionens hemsida.

Kontaktuppgifter

Vår webbplatsadress är: https://processkraft.com.

Bolagsöversikt

Natasjas Processkraft, org.nr 740918-XXXX.
SIGFRIDSBORGSVÄGEN 22
138 34 Älta

Du kan kontakta mig för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, begära rättelse av felaktiga personuppgifter, radera dina personuppgifter samt återkalla dina samtycken genom att skicka en skriftlig begäran undertecknad av dig till adressen ovan, ringa till mig på 0737057558 eller maila till info@processkraft.com

Vilka uppgifter samlas in och varför?

De personuppgifter som samlas in kommer normalt direkt från dig eller generas i samband med att du använder mina tjänster. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna som samlats in är korrekta.

Jag samlar ibland in personuppgifter om dig som är kund via publikt tillgängliga personuppgifter såsom kontaktuppgifter, betalningsanmärkningar, handledarförteckningarar, m.m.

Kommunikation

Jag behandlar dina personuppgifter i samband med att jag är i kontakt med dig exempelvis när jag skickar information eller besvarar frågor om mina tjänster.

Kontaktformulär

När du skickar ett meddelande till mig via mitt kontaktformulär eller pratar med mig via mina andra medier såväl som personligen, kommer du att bli underrättad om jag samlar in dina personuppgifter. Dessa uppgifter inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och andra detaljer som är relaterade till ämnet så att jag kan besvara din förfråga.

Kontaktformulär från besökare på hemsidan kan komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Cookie-filer

Webbplatser sparar textfiler på besökares datorer. Ändamålet kan vara att ge tillgång till allehanda funktioner eller att spåra hur besökare surfar på webbplatsen. Man kallar textfilen för cookie; kaka. Det finns åtminstone två sorters kakor – den ena varianten har ett utgångsdatum och den andra varianten är temporära kakor som försvinner när du stänger ner webbläsaren.

De flesta webbläsare låter dig stänga av cookies. För att göra detta, se på ”hjälp”-menyn i din webbläsare.
Att stänga av cookies kan begränsa din användning av vår webbplats.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare och för att utföra våra tjänster i enlighet med ditt avtal.
Jag behandlar även personuppgifter för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål och reklamationer.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.
När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut kommer vi att på ett säkert sätt radera dina uppgifter.

Hur skyddas dina personuppgifter av oss?

Jag är mån om att skydda din integritet. Därför använder jag IT-system som ska skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Det webbhotell jag använder har servrar lokaliserade i Europa som upprätthåller GDPR-standard.

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har rätt att få tillgång till de.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att kunna erbjuda mina tjänster delar jag dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden. Jag har personuppgiftsbiträden som hjälper mig med betallösningar (banker och betaltjänstleverantörer), marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer) och IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med anledningen till varför jag samlat in din informationen.
Jag har skriftliga avtal med de personuppgiftsbiträden jag samarbetar med.

Jag kan även behöva dela dina personuppgifter med vissa som är självständiga personuppgiftsansvariga såsom statliga myndigheter när jag är skyldig att dela uppgifter enligt lag.
När dina personuppgifter delas med självständigt personuppgiftsansvariga är det den myndighetens/det företagets dataskyddspolicy och personuppgiftshantering som gäller.