Genom mitt företag erbjuder jag grupphandledning. I grupphandling kan deltagarna utvecklas tillsammans. Det är gruppens kompetenser och erfarenheter som används och som vidareutvecklar gruppdeltagarna. Målet för handledningen kan vara många, som att stärka yrkesprofessionen, arbetslagsutveckling, metodutveckling, organisationsutveckling och värdegrundsarbete. Längden på uppdraget kan variera och kan antingen göras upp från start eller utvärderas termin för termin. Utifrån ett nyfiket utforskande av frågor och dilemman som uppstår i det egna arbetet anpassas handledningen till gruppens behov och i de handledningsgrupper som önskar så kan jag erbjuda både metod, process- och ärendehandledning med hjälp av olika kreativa metoder.

Mitt arbetssätt och förhållningsätt bottnar i en grundsyn som är systemisk, relationell och salutogen där möjligheten finns att utforska såväl problem som framgångar. I allt arbete anpassas metoden efter gruppen. Att rummet vi jobbar i känns tryggt för alla parter är alltid den viktigaste ledstjärnan för att nyfikenhet och utveckling ska ske.

Den salutogena, relationella och systemiska inriktningen erbjuder möjlighet till att fånga in och integrera en mängd tankegångar, teorier och metoder. Jag ser handledning som en möjlighet till angelägna samtal för att hantera yrkesrollens svårare sidor men även för att stärka arbetsglädje och kompetens. Arbetssätten kan se olika ut och tillämpas bland annat med hänsyn till gruppstorleken.